Regulamin – Dworek Rousseau

Warunki rezerwacji i anulacji w Dworku Rousseau

§ 1

REZERWACJA I OPŁATA POBYTU
  1. Rezerwacja jest gwarantowana po wypełnieniu formularza rezerwacji, wpłaceniu na konto bankowe bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% wartości pobytu i przesłaniu nam potwierdzenia przelewu. W przypadku wykupienia 2 nocy opłatę za pobyt należy uiścić w całości (100%) przelewem  przy zakładaniu rezerwacji. Chęć skorzystania z dodatkowych usług należy zgłosić w formularzu – nie możemy niestety zagwarantować, że później złożone zamówienia będziemy w stanie zrealizować.
  2. Prosimy o uiszczenie pozostałej część opłaty najpóźniej 14 dni przed przyjazdem oraz przesłanie nam poświadczenia przelewu. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia przelewu w określonym wyżej terminie, zastrzegamy sobie prawo do zarezerwowania domu innemu klientowi.
  3. Rezerwacje dokonywane w okresie krótszym niż 14 dni od daty przyjazdu są wiążące po opłaceniu całej kwoty za pobyt.
  4. Akceptujemy jedynie opłaty całościowe – nawet jeśli podróżujecie Państwo w przyjaciółmi i dzielicie się kosztami, prosimy o przelanie całości opłaty przez 1 osobę i rozliczenie kosztów między sobą. W przypadku rezerwacji kilku obiektów dla jednej grupy radzimy dokonania rezerwacji każdego obiektu przez osobę, która będzie uiszczała opłaty i będzie dla nas partnerem umowy wynajmu.

§ 2

ANULACJA
  1. Anulacji rezerwacji należy dokonywać w formie pisemnej na adres: magda@wisent.ch
  2. Wpłacony bezzwrotny zadatek lub wpłata za pobyt 2-3 dniowy mogą zostać zwrócone – pomniejszone o opłatę 150 zł – jedynie w przypadku rezygnacji w terminie do 30 dni przed planowanym przyjazdem. Jeśli zamiast zrezygnować z pobytu, przełożą go Państwo na inny termin w tym samym roku kalendarzowym, zapisujemy cały zadatek, bez potrącania opłat, na poczet tego pobytu.
  3. Anulowania rezerwacji mniej niż 30 dni przed przyjazdem będzie skutkowało utratą wpłaconego zadatku – chyba że Goście sami znajdą zastępstwo na anulowany pobyt. W przypadku zorganizowania przez Gości nowej rezerwacji domu w tym samym terminie i na taką samą liczbę nocy, kwotę zadatku (opłaty za krótki pobyt) zwrócimy Gościom po odciągnięciu 150 zł lub potraktujemy ją jako zadatek na pobyt w innym terminie, bez potrącania żadnych opłat – zgodnie z wyborem Gości.
  4. W przypadku skrócenia lub rezygnacji z rezerwacji w trakcie trwania pobytu, uiszczona opłata nie podlega nawet częściowemu zwrotowi.
Regulamin Dworku Rousseau

§ 1

Do Dworku zapraszamy od godz. 17.00. W dniu wyjazdu należy opuścić dom do godz. 11.00. Najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem należy poinformować osobę przekazującą klucze sms–em lub telefonicznie o planowanej godzinie przybycia ( do godziny 19:00). Istnieje możliwość przyjazdu i wyjazdu w innych godzinach, jeżeli zostanie to wcześniej uzgodnione. Goście otrzymują klucz który zobowiązani są zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

§ 2

Na terenie Domu mogą przebywać jedynie osoby wcześniej zgłoszone. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

§ 3

W czasie pobytu w domu zabronione jest organizowanie głośnych imprez – nasi goście spragnieni są ciszy i spokoju. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek, zasady dobrosąsiedzkiego współżycia i zasady regulaminu.

§ 4

Goście uprawnieni są do korzystania z grilla i ogniska. Bardzo prosimy o ostrożne obchodzenie się z ogniem i nigdy niepozostawianie go bez nadzoru – drewno szybko płonie i w razie pożaru my stracimy nasz z miłością zbudowany świat, a Państwo narazicie na niebezpieczeństwo swe życie. Szczególnie w czasie suszy apelujemy o czujność i rozwagę.

§ 5

Mieszkania U Zofii i U Emila są ogrzewane przy pomocy pieców, dlatego jesienią i zimą wynajmujemy je wyłącznie osobom mających doświadczenie w paleniu w piecach kaflowych! My palimy w piecach przed przyjazdem gości i zapraszamy ich do ciepłego mieszkania, podczas pobytu goście dbają sami o to, żeby w piecach trzaskał ogień (drewno w cenie wynajmu). Wynajmując któreś z wymienionych mieszkań goście deklarują umiejętność palenia w piecach. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieodpowiedzialnego korzystania z pieca odpowiedzialność ponoszą Goście.

W Lofcie i Mansardzie jest ogrzewanie elektryczne i gazowe, Goście mogą korzystać z kominków i z pieca chlebowego (Loft) dla przyjemności. Ze względu na drewnianą konstrukcję domu należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia (pieców, kominków) bez nadzoru.

UWAGA: Wewnątrz domu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych.

§ 6

Goście zobowiązują się do utrzymywania domu w stanie zastanym i do segregacji śmieci. Przed wyjazdem należy pozostawić uprzątnięte urządzenia i naczynia kuchenne,  opróżnić lodówkę oraz wynieść z domu śmieci zgodnie z zasadami segregacji (nie jest to wliczone w tzw. sprzątanie końcowe). W domu zabronione jest chodzenie w butach – prosimy o przywiezienie swoich kapci.

§ 7

Do wc można wrzucać WYŁĄCZNIE papier toaletowy (czyli nie wrzucamy podpasek, tamponów, chusteczek dla niemowląt, resztek jedzenia itd.). Nieprzestrzeganie zasad użytkowania grozi zatkaniem rur kanalizacyjnych, a nas może zmusić do obarczenie Gości kosztami naprawy.

§ 8

Wszelkie awarie oraz usterki wynikłe w trakcie użytkowania domu prosimy zgłaszać na bieżąco osobie przekazującej klucze. Nie pobieramy kaucji za zniszczenia, ponieważ wierzymy, że tak jak my będziecie dbali o nasz DOM, a jeśli niechcący coś uszkodzicie, pokryjecie koszty naprawy. Każdy rodzic (opiekun) odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci. Gość dokonujący rezerwacji przyjmuje odpowiedzialność rzeczowo–materialną za wszystkich członków grupy dla której dokonuje rezerwacji.

§ 9

Dzieci pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność mogą korzystać z placu zabaw i basenu. Kąpiel w basenie musi odbywać się pod nadzorem opiekunów. Basen dostępny jest sezonowo. Woda w basenie poddawana jest chlorowaniu. Korzystanie z basenu dobywa się na własną odpowiedzialność. Należy bezwzględnie stosować się do Regulaminu basenu.

§ 11

Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w Domu przedmioty wartościowe i pieniądze, jak również za mające miejsce w trakcie pobytu przerwy w dostawach mediów do Obiektu, w szczególności, za przerwy w dostawach energii elektrycznej spowodowane czynnikami atmosferycznym, czy brak w dostawie wody w całej gminie.

§ 12

Zwierzęta akceptujemy w Dworku (poza Mansardą) za dodatkową opłatą. Opiekunowie muszą zadbać o to, aby zwierzaki spały w swoich legowiskach (nie na łóżkach w pościeli, nie na sofach) i posprzątać po nich w ogrodzie. W deszczowe dni i zimą po spacerze, przed wejściem do domu, należy wycierać psom łapki. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialnie szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada jego właściciel. Właściciele kotów muszą posiadać odpowiednią kuwetę.

§ 13

Obiecujemy bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w domu. Uwagi oraz propozycje usprawnień, za które zawsze jesteśmy wdzięczni, prosimy zgłaszać do Magdaleny Leszczyńskiej magda@wisent.ch.

Życzymy Państwu udanego pobytu w naszych progach i mamy nadzieję, że poczujecie się tu jak w domu!